Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
19. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE
30.05.2017  
Geçici kayıtlar 01 Haziran 2017 tarihinde aynı gün mesai bitimi saat:17.00’a kadar yapılacaktır. Geçici kayıt bizzat adayın kendisi tarafından yapılacak olup belirtilen tarih ve saate kadar kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır. Geçici kayıt için 30- 31 Mayıs 2017 günü gelen adaylar mağdur edilmeyerek Müdürlüğümüzde kalması sağlanacaktır. (Müdürlüğümüze giriş yaptıktan sonra ismi kaydedilen öğrenci adaylarımızın nizamiyeden çıkışları mümkün olmayacaktır.)
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Mezun Olduğu Lise/Yüksekokul/Üniversiteye Ait Diplomanın aslı veya Onaylı Örneği, diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi (Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getireceklerdir.) (yüksek lisans, doktora vs. diploması olanlar da belgelerinin asıllarını getireceklerdir.)
Lisans veya ön lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine öğrenim gördükleri üniversite /yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte lisans/ön lisans eğitimine devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir,
Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getiremeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilirler. Ancak eğitim öğretim başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar.
2- Ortaokul ve Lisede Hazırlık Sınıfını Okuyanlar, Liseyi 4 Yıl Okuyanlar (Teknik Lise, Öğretmen Lisesi) Diplomasında 4 Yıl, 1+3 Yıl, 3+1 Yıl, Hazırlık+ 3 Yıl ibaresi Olanlar Varsa Diploma Aslını Veya Onaylı Örneğini, Yoksa Mezun Olduğu Okuldan Alınacak İmzalı Ve Mühürlü Ayrı Bir Belge Getireceklerdir.
            3- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis Belgesi”, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10’ uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesinin (tecil, terhis, hizmet durumu, muaf) asılları ile 2 adet fotokopisini getirilecektir. (Askerlik yapmayan adaylar için Askerlik durum belgesi getireceklerdir. Ayrıca varsa askerlik sırasında ya da sivil hayatta geçirilen ameliyata ilişkin raporlar veya hava değişim raporları ve askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmayanların durum gösterir belgesi getirilmesi gerekmektedir)
             4- Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilerin diplomalarının asılları veya bitirme belgelerinin asılları ve iki adet fotokopisi,

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (10 adet) ve aslı getirilecektir.

6- İkametgâh İlmühaberi (3 adet Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır).

           7- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (3 adet Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır) (Açıklamalı ve Tüm aile bireylerinin isimleri de bulunacak. Açıklama kısmi adres bilgileri, isim değişikliği yaş tahsisi vs. olacak şekilde ).
              8- Evli Olanlar Evlilik Cüzdanları İle Evlilik Cüzdanın İlk 4 Sayfasının Fotokopisini Getireceklerdir.
              9- Kan Grubu Kartı (Ehliyet veya Nüfus Cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli olacaktır) (1 adet).
10- Vesikalık Fotoğraf -24 adet (BİYOMETRİK FOTOĞRAF OLMAYACAK Son 6 ay içinde çekilmiş olacak, sakal ve bıyık olmayacak)
11- Ehliyet Fotokopisi (olanlar için)

 12-İsim Değişikliği ve Yaş Tahsisi Olanlar Bunlarla İlgili Mahkeme Kararlarının Aslını veya onaylı örneğini yanlarında Getireceklerdir.            
13- Herhangi Bir Siyasi Partiye Üye Olmadığınıza Dair Yazılı Beyan Dilekçe Yazınız.

NOT Gelen Tüm Adaylar Bir Adet Mektup Zarfı Yanlarında Getirecektir.

GÜVENLİK TAHKİKATI İCİN GEREKLİ OLAN BELGELER

(Yukarıdaki Belgelerden ayrı olarak getirilecektir)
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)( Müracaattan sonra Nüfus Kâğıdını yenileyenler, yeni Nüfus
Kâğıdının fotokopisini getireceklerdir).
2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (1 adet) (Açıklamalı ve Tüm aile bireylerinin isimleri de bulunacak. Açıklama kısmı adres bilgileri, isim değişikliği yaş tahsisi vs olacak şekilde).
3- İkametgâh Belgesi (1 adet).
4- Adliyeden Temin Edilen Adli Sicil Belgesi (2 Adet).
5- Fotoğraf (1 Adet).
6- Herhangi Bir Sebepten Dolayı Mahkemesi Devam Eden yada Mahkemesi Sonuçlanan Kesinleşme Şerhi ile Beraber) öğrenci Adayları Gelirken Yanlarında Mahkeme İle İlgili Tüm Evrakları Getireceklerdir.

NOT EVLİ OLAN ADAYLAR, KENDİ BELGELERİNİN YANINDA EŞLERİNE AİT YUKARIDA YAZILI BELGELERİ AYRI OLARAK GETİRECEKLERDİR

ÖNEMLİ
ORTAOKULDA HAZIRLIK OKUDU İSE 2 ADET FOTOKOPİSİNİ GETİRECEKLERDİR.
KAYIT HAKKI KAZANAN TÜM ÖĞRENCİLERİN GELİRKEN GETİRMELERİ GEREKEN
ŞAHSİ EŞYALAR
Terlik, Pijama Takımı, Eşofman Takımı, Havlu, Traş Takımı, Spor Ayakkabısı, lacivert pantolon lacivert tişört (kısa ve uzun kollu) siyah ayakkabı getireceklerdir. 
Dizüstü Bilgisayar, Tablet, Ipad, Her Türlü Kamera, Fotoğraf Makinesi, Ses Ve Görüntü Kaydı Yapan Cihazlar, Kameralı Cep Telefonlarının Getirilmesi Ve Kullanılması Yasaktır.
Asılların Yanında Diploma Fotokopisi 2 Adet,
Adaylar saç, sakal ve bıyık tıraşlarını olmuş şekilde hazır bulunacaklardır.
Her türlü oyun aleti ve malzemeler, ustura, açık jilet ve her türlü kesici ve delici aletler, her türlü siyasi - ideolojik yayın ve malzemeler, alyans hariç takı ve aksesuarların getirilmesi yasaktır.   
 
 
 • Turn Back Crime
 • Ulusal Ulaştırma Platformu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • PEKAY
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Polis Akademisi
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER